LADEN

Type om te zoeken

Unilevers gedurfde klimaatadvocaten: het stimuleren van systeemverandering

Unilevers gedurfde klimaatadvocaten: het stimuleren van systeemverandering

unilever
Luister naar dit verhaal:

Managementsamenvatting:

Unilever intensiveert haar inspanningen om het klimaat te behartigen om de emissiereductie te versnellen en de mondiale netto-nuldoelstellingen te ondersteunen. Door samen te werken met coalities en aan te dringen op transformatief beleid wil Unilever een duurzame toekomst creëren.

Belangrijkste impactpunten:

  • Belangenbehartiging voor systeemverandering: Het Klimaattransitieactieplan van Unilever richt zich op mondiale waardeketentransformaties en publieke beleidsbeïnvloeding.
  • Hernieuwbare energie-push: Roept op tot een verdrievoudiging van de mondiale capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 en ondersteunt initiatieven als RE100.
  • Regeneratieve landbouw en chemische innovatie: Bevordert duurzame landbouw- en industriële transformatie voor lagere emissies bij de chemische productie.

Unilever voert klimaatadvocaten op om systeemverandering te bewerkstelligen

Om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, voert Unilever haar lobby-inspanningen op om belemmeringen voor een snellere emissiereductie aan te pakken. Wij streven naar systemische veranderingen die gepaard gaan met transformaties van de mondiale waardeketen, technologische innovaties en ondersteunend overheidsbeleid.

Waarom belangenbehartiging belangrijk is: "Om de transitie naar het netto nulpunt te bewerkstelligen moeten we de regels van de wereldeconomie herschrijven”, zegt Thomas Lingard, Global Head of Sustainability – Environment van Unilever. Beleidsverandering is cruciaal en bedrijven moeten hun behoeften en uitdagingen kenbaar maken. Door druk uit te oefenen kunnen bedrijven overheden helpen wetten uit te vaardigen die een gelijk speelveld creëren en snelle, grootschalige actie aanmoedigen.

Belangrijke systemische veranderingen die nodig zijn: Unilevers bijgewerkte Climate Transition Action Plan (CTAP) roept op tot:

  1. Hernieuwbare energie: Als onderdeel van het RE100-initiatief signaleert Unilever wereldwijd de vraag naar schone energieoplossingen. In 2023 ondertekende Unilever een open brief waarin zij er bij beleidsmakers op aandrong om de mondiale capaciteit voor hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 te verdrievoudigen, een doel waarover op de COP28 overeenstemming was bereikt. Deze beleidswijziging ondersteunt onze transitie naar 100% hernieuwbare energie in 2030 en ondersteunt de inspanningen van onze leveranciers om de economie koolstofvrij te maken.
  2. Regeneratieve landbouw: "Regeneratieve landbouw is van cruciaal belang voor ons bedrijf,zegt Lingard. Unilever streeft ernaar om tegen 1 regeneratieve praktijken op 2030 miljoen hectare te implementeren en daarmee ons doel te ondersteunen om de uitstoot van land en landbouw tegen 30.3 met 2030% te verminderen. We lobbyen voor beleid dat boeren helpt bij de overstap naar deze praktijken, inclusief stimuleringsregelingen en financiële steun, waarbij we ons richten op de VS, de EU en India.
  3. Chemische innovatie: Het verlagen van de uitstoot van chemicaliën is onderdeel van ons CTAP. “We hebben chemische ingrediënten nodig die niet zijn gemaakt van grondstoffen op basis van fossiele brandstoffen”, merkt Lingard op. Unilever was gastheer van een panel in Brussel om beleidsinterventies te bespreken die nodig zijn om de uitstoot van chemische ingrediënten te verminderen en stimuleert verandering via platforms als de Resource Efficiency and Circular Economy Coalition in India.

Samenwerken met coalities en handelsverenigingen: "Effectieve belangenbehartiging vereist steun van andere krachtige actoren”, zegt Lingard. Unilever werkt samen met sectoroverschrijdende coalities zoals de WBCSD en de Fossil to Clean-campagne van We Mean Business Coalition. Ook dringen wij er bij brancheverenigingen op aan transparant te zijn over hun klimaatstandpunten, waarbij wij waar nodig oproepen tot verbetering.

Optimisme voor impact: Lingard spreekt zijn vertrouwen uit in de kracht van zakelijke belangenbehartiging: “Bedrijven realiseren zich het systemische karakter van de uitdaging. Het is niet genoeg om alleen hernieuwbare energie te gebruiken. Ze moeten het beleid beïnvloeden om ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. '

Verwante Artikel: EY, Unilever en USAID lanceren de CIRCLE-alliantie om ondernemers te ondersteunen bij de aanpak van plasticafval

Unilevers proactieve houding ten aanzien van klimaatadvocaten wordt erkend door InfluenceMap, waardoor wij wereldwijd tot de top van de pleitbezorgers van bedrijven voor een ambitieus klimaatbeleid behoren.

Gerelateerde artikelen